| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |
Livboj

Säkerheten är prioriterad. Foto: Josefine Göransson 

Säkerhet prio ett på ostkusten

Kalmar läns badvatten är bland de säkraste. 
Det är tre gånger så farligt att bada på västkusten. 
– Vi jobbar stenhårt med säkerheten, säger Ronny Gustafsson, enhetschef på serviceförvaltningen. 

Enligt Svenska livräddningssällskapets statistik över antalet drunkningsolyckor per år finns det tydliga skillnader mellan väst- och ostkusten. I genomsnitt de senaste tio åren (2005-2014) har nio personer omkommit i Göteborg och Bohuslän medan tre personer i snitt har mist livet i Kalmar län. 
– Jag är övertygad om att vi jobbar på exakt samma sätt som på västkusten. Säkerheten är bra här i Kalmar eftersom det har skett så få olyckor, säger Ronny Gustafsson.  

Hur bra är säkerheten?
– Den är bra, så är det. Vi strävar efter att vara så felfria som möjligt och med statistiken som underlag visar det att vi sköter oss. 
Kalmar kommun är noga med att varje badplats är utrustad med minst en livboj.
– På de större badplatserna finns det fler livbojar och när det är sommar har vi tillsyn över samtliga badplatser.

På vilket sätt jobbar ni då?
– Vi har sex-sju personer från serviceförvaltningen som åker runt till de 24 badplatserna dagligen.
Vad som ska göras prickas av på en lista.
– Under högsäsongen följer vi en checklista. Vi ser till att all livräddningsutrustning är på plats, informerar barn och vuxna om att ha god uppsikt när det inte är bemannat.

Ulf Karlsson, kommissarie vid polisen i Kalmar, är nöjd med hur länets säkerhetsarbete ser ut. 
– När man tänker efter borde det nästan ske fler drunkningar här med tanke på att det är en kuststad. Det är tusentals människor som badar och så vidare men det är väldigt sällsynt, säger Ulf Karlsson.
Dödstillbuden är få och Ulf Karlsson ser inga faror. 
– Det finns liksom inget farligt badställe i Kalmar där folk drunknar. Många av de som omkommer gör det frivilligt och då är det inte några mängder men det sker naturligtvis. På Ölandsbron sker det någon gång ibland men i det fallet är det inte någon olycka utan i regel är det självvalt.

Värme leder till att fler drunknar

 

Det här ska du göra när du misstänker att någon håller på att drunkna:

- Ropa på hjälp och påkalla uppmärksamhet!

- Larma!

- Försök att nå personen utan att själv utsätta dig för risker. Ha alltid något mellan dig och personen som behöver hjälp – använd den så kallade "förlängda armen".

Symbol på en blå människa som simmar i vatten

Genom att gå en hjärt- och lungräddningskurs lär du dig hur du kan rädda andras liv i akuta situationer.

Källa: Svenska livräddningssällskapet


onsdag 25 mars 2015 15:28
Josefine Göransson
Josefine Göransson
Matilda Larsson
Matilda Larsson
Ossian Mathiasson
Ossian Mathiasson
Reporter Oskar Silverberg
Oskar Silverberg
Emil Svensson
Emil Svensson