| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |
Pengar

Regeringen har minskat utdelningen av stöd till socialtjänsterna i landet. Foto: Dejana Pasic

Drastisk minskning av bidrag till socialtjänsten det här året

Kalmar län kan komma att få drygt två miljoner kronor i stöd från staten det här året, vilket är betydligt mindre än förra året. Stödet ska användas till utvecklingsarbete för god kvalitet inom bland annat socialtjänst och insatser inom området psykisk ohälsa.

Efter överenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och regeringen kan Kalmar kommuns socialtjänst komma att få drygt två miljoner kronor i stöd det här året. Stödet syftar till att bidra till ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete på lokal och regional nivå.

Drastisk minskning

– Siffran har minskat dramatiskt sedan förra året då staten delade ut cirka 240 miljoner kronor till evidensbaserad praktik till Sveriges län och kommuner. Den siffran har detta året minskat till cirka 40 miljoner kronor, vilket naturligtvis påverkat summan för varje län väldigt mycket. Det är regeringsbytet som är den bidragande faktorn till minskningen, säger Camilla Samuelsson, kvalificerad social handläggare på Regionförbundet i Kalmar län.

Vad pengarna går till

Pengarna kommer bland annat att gå till utvecklingsarbete inom verksamhetsområdena socialtjänst, personer med funktionsnedsättning, äldreomsorgen, sociala barn- och ungdomsvården och området psykisk ohälsa. Det är områden som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting anser kan förbättras på både lokal och regional nivå. 

I Kalmar län

Exakt hur mycket av de dryga två miljoner kronorna som kommer att gå till vilket verksamhetsområde kommer att bestämmas i slutet av februari av de kommunala huvudmännen i länet.

 

 

 

 


måndag 9 februari 2015 15:00
Bild på reporter Dejana Pasic.
Dejana Pasic