| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |
Minna Ljungberg, enhetschef på familjehemsteamet på socialförvaltningen i Kalmar kommun.

Minna Ljungberg är positivt inställd till de nya förslagen. FOTO: Kim Frandsen.

Nya kontroller av familjehem krävs

KALMAR. Barn på fosterhem far fortfarande illa, men hårdare kontroll av kommunerna och en reklamkampanj på riksnivå ska nu skapa en tryggare tillvaro. Socialförvaltningen i Kalmar kommun är positivt inställda till de nya förslagen. 

 

Det förekommer fortfarande övergrepp och vanvård i jour- och familjehemsvården, sa utredaren Håkan Ceder till TT i går.

För ett och ett halvt år sedan tillsattes han därför av regeringen för att utreda Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det är i stort sett de lagar som bestämmer hur man kan agera när barn och ungdomar ska hamna på familje- och fosterhem. 

 
Utbildning ska bli krav

I går kom han med ett delbetänkande innan hela utredningen publiceras. Han menar bland annat att en utbildning för potentiella familjehemsföräldrar ska bli ett krav, snarare än en möjlighet som det är i dag.

– Vi trodde att det skulle luta åt det hållet och vi tror på den formen. Vi har genomfört en omgång av utbildningen och det visade sig vara bra för kvaliteten på hemmen. Vi får höra lite hur de resonerar och de får kunskap så de kan värdera och omvärdera sitt beslut, så vi tycker det är bra, säger Minna Ljungberg, enhetschef på familjehemsteamet hos socialförvaltningen i Kalmar kommun. 

 
Rikstäckande reklamkampanj

Dessutom vill regeringens utredare att det ska startas en reklamkampanj på riksnivå. Intresset för att vara familjehemsförälder anses vara för litet i dag och med inspiration från Norge är en sådan kampanj fullt möjlig.

– Vi hoppas på att det kan leda till förbättringar. Vi skulle vilja se ett större utbud av hem, att man skulle göra en nationell kampanj precis som i Norge med rikstäckande reklamkampanjer för att höja intresset för familjehem och fosterhem. Det är intressant, för rekryteringsarbete är verkligen svårt, säger Minna Ljungberg. 

Den slutliga utredningen beräknas vara klar i början av mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

Vi har genomfört en omgång av utbildningen och det visade sig vara bra för kvaliteten på hemmen.

Minna Ljungberg

"

onsdag 12 februari 2014 12:15
Benjamin Troff, bt222bc@student.lnu.se
Benjamin Troff