| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |
En man sitter med en penna i handen, framför högskoleprovet.

Godkändgränsen för högskoleprovet är i dag 0,1. Regeringen vill höja gränsen till 0,5, för att få in studenter med högre betyg på framförallt lärarlinjerna. FOTO: Jenny Borg

Hälften av studenterna hoppar av

KALMAR. Hälften av studenterna som börjar på vissa lärarutbildningar på Linnéuniversitetet i Kalmar hoppar av. Men bristen på förkunskap är inte enda orsaken. Brita Cederblad på Linnéuniversitetet tror inte att avhoppen måste ha att göra med de låga resultaten på högskoleproven.

 

I går kom regeringen med förslaget om att höja godkändgränsen på högskoleproven från 0,1 till 0,5 poäng. Calmaren skrev i går om att problemet med de låga högskolepoängen framförallt påverkar lärarutbildningarna där studenter med så lågt som 0,1 poäng på högskoleprovet kommer in.

 

Betygen är inte allt

Men Brita Cederblad, dekan för lärarutbildningsnämnden på Linnéuniversitetet i Kalmar, tror inte att förkunskapen säger allt om hur man blir som färdig lärare sen.

– Jag tycker man är och gräver i fel ände, säger hon.

Hon poängterar att man måste ha en viss behörighet för att komma in på högskolan och att de som kommer in ändå har en grund. Det är sedan skolans jobb att se till så att alla studenter som tar examen kan det som förväntas av en lärare.

– Det spelar ingen roll vilka förutsättningar man har när man kommer in, det viktigaste är att man har motivationen och intresset.

Brita Cederblad säger att det inte spelar någon roll om man höjer godkändgränsen för högskoleprovet eftersom studenter då lär komma in på lägre betyg, då klasserna måste fyllas.

 

Hälften hoppar av

På lärarutbildningen i Kalmar kan så många som 50 procent hoppa av vissa lärarlinjer. Brita Cederblad tror att vissa studenter med lägre resultat på högskoleprovet kan få svårt att hänga med på universitetet.

– Jag utgår från att det är naturligt att en viss andel av de som har låga högskolepoäng får problem med studierna, säger hon.

Men hon vill inte generalisera och säga att alla med lägre högskolepoäng hoppar av. Hon tror att motivationen hos studenterna kan ta dem långt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brita Cederblad.

Brita Cederblad, dekan för lärarutbildningsnämnden på Linnéuniversitetet i Kalmar.


tisdag 18 februari 2014 12:49