| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |

Viktigt att minska luftföroreningar

Bilavgaser och andra utsläpp som inte är farliga idag kan bli farliga om många år även i mindre städer med få människor.

– Det är alltid viktigt att sänka utsläppen av luftföroreningar, säger Michael Ingard.

Luftföroreningar ligger bakom tusentals förtida dödsfall i Göteborg de senaste åren. I Kalmar är vi relativt förskonade och står inte i riskzonen för luftföroreningar som orsakar allvarliga hälsoproblem just nu.

–      När det kommer till utsläpp som är hälsorelaterade är Kalmar inte i någon direkt fara, säger Michael Ingard, miljöskyddshandläggare.

Påverkas inte lika mycket

Vid förbränning av kol och olja släpps det ut ämnen med försurande effekter i luften och detta kan bidra till bland annat växtskador, övergödning och klimatförändringar. Speciellt på områden där det bor många människor.

–      Partiklar och marknära ozon är det som främst orsakar hälsoproblem. Kalmar är inte lika tätt bebyggt och bebott som större städer så här påverkas inte hälsan lika mycket, säger Michael Ingard.

"Alltid viktigt"

Hur det ser ut i framtiden är omöjligt att veta trots ozonmätningarna som Kalmar läns Luftvårdsförbund gör. Statistiken som tycks vara under kontroll idag kan förändras fort.

– Det är alltid viktigt att sänka utsläppen av luftföroreningar, säger Michael Ingard.


tisdag 22 mars 2016 14:25
Dzenet Alisehovic
Dzenet Alisehovic