| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |
Kvinna sitter framför dator och Facebook

Personen på bilden har ingenting med personerna i artikeln att göra. Foto: Emelie Häger

Socialtjänsten hotas allt mer i sociala medier

De som jobbar inom socialtjänsten i Kalmar hotas regelbundet. Samtidigt blir det vanligare med hot mot socialsekreterare i sociala medier.  

–Det förekommer med regelbundenhet att socialsekreterare och annan socialtjänstpersonal får ta emot uppenbara hot, säger Johnny Lesseur som är verksamhetschef på socialförvaltningen i Kalmar.

Igår dömdes tre personer av Södertörns tingsrätt för att ha varit inblandade i flera brandattacker riktade mot socialtjänsten i Botkyrka utanför Stockholm. I Kalmar är fysiska attentat ganska ovanliga.

– Oftast är hoten muntliga. De flesta är medvetna om att det är olagligt att hota någon men ett muntligt hot är vanligtvis svårt att bevisa om det inte finns vittnen, säger Johnny Lesseur.

Hetsar i sociala medier

Ett stort problem är att allt fler socialarbetare hängs ut på sociala medier. Johnny Lesseur har märkt en ökning de senaste åren.

– Man använder sig av sociala medier för att hetsa till hat mot socialtjänstmedarbetare, till exempel i samband med barnavårdsärenden.

Alla hot mot personalen inom socialtjänsten polisanmäls.


tisdag 22 mars 2016 09:13
Emelie Häger
Emelie Häger