| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |

Scouterna lockar fler i Sverige – ledare minskar

Det går trögt för scouterna i Kalmar.
– Vi är i en ond cirkel när det gäller rekrytering av nya ledare säger Tobias Stenmalm, ordförande i Tallhagens scoutförening.

I Sverige finns det totalt 65 700 medlemmar inom scouterna. Scoutkårerna ökade med 2 300 medlemmar under 2015. Nästan den dubbla ökningen jämfört med året innan. Men enligt Tobias Stenmalm, ordförande i Tallhagens scoutförening, är ökningen i Kalmar marginell. 

– Efter dippen i början av 2000-talet har antalet scouter ökat, men bara smått.

Enligt Tobias Stenmalm har det varit svårt att rekrytera nya scouter, samtidigt som det pågår ett naturligt flöde in och ut ur föreningarna. Antalet ledare inom scouterna är i stället det stora problemet. 

– Det är svårare att få föräldrarna i dag att bli ledare. Vi har även haft ett samarbete med studenter på Linnéuniversitet men problemet har varit att de lämnat efter de gått sina år.
– Men vi hoppas framförallt att även föräldrarna ska se det som något nyttigt. Det är inte som att lämna av barnen på en fotbollsmatch och sen sälja korv. Scouterna ger både något till barnen och föräldrarna, säger Tobias Stenmalm.


måndag 21 mars 2016 11:57
Dennis Johansson
Dennis Johansson