| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |
Flygbild över Kalmar länssjukhus

På Vårdförbundet finns en oro för att vården i sommar inte kommer att bli patientsäker. Foto: Landstinget i Kalmar län

Bristen på sjuksköterskor i sommar oroar Vårdförbundet

Landstingets personalchef lugn - "vi har tillräckligt många"

 
Inhyrda sjuksköterskor och uppskjutna semestrar. Så ska landstinget i Kalmar län lösa bemanningen av sjuksköterskor i sommar.

– En desperat lösning, tycker Vårdförbundet. 
 
Trots bristen på sjuksköterskor i sommar är personalchefen på landstinget i Kalmar län, Magnus Johansson, inte orolig. Det kommer att finnas tillräckligt många sjuksköterskor, säger han. På Vårdförbundet delar man inte hans bild.

– Vi är absolut oroliga för att det inte kommer att kunna bedrivas en patientsäker vård i sommar, säger Tora Elfversson Dahlström, vice avdelningsordförande på Vårdförbundet i Kalmar.

Enligt personalchefen Magnus Johansson pågår rekryteringsprocessen inför sommaren för fullt. Det kommer den att göra ända fram till början av sommaren, men redan nu kan han se att bemanningen är bättre än förra året.

– Vi har lyckats rekrytera fler sjuksköterskor mycket tidigare och på så sätt har vi färre vakanser än förra året, säger Magnus Johansson.

Tar hjälp av bemanningsföretag

Det råder störst brist på specialistsjuksköterskor, till exempel barnmorskor och dialyssjuksköterskor. För att klara av sommaren kommer landstinget att anlita flera specialistsjuksköterskor via bemanningsföretag, även om det blir dyrare för skattebetalarna.

– Så är det ju. Det blir alltid dyrare med hyrsjuksköterskor, säger Magnus Johansson.

Är du orolig inför sommaren?

– Nej, det är jag inte, säger han.

Vårdförbundet: “En desperat lösning”

Vårdpersonalen inom landstinget i Kalmar län har fått frågan om de kan tänka sig att skjuta på sin semester till hösten eller våren. Det är ett alternativ som flera landsting och regioner i Sverige väljer för att lösa sommarbemanningen. Vårdförbundet i Kalmar är kritiska till det erbjudandet.

– Det är en desperat lösning. I längden blir det inte attraktivt att vara kvar på en arbetsplats med sådana erbjudanden, säger Tora Elfversson Dahlström på Vårdförbundet i Kalmar.

Hur ska man lösa problemet med bristen på sjuksköterskor?

– Man ska hålla kvar de sjuksköterskor som finns. Det är faktiskt allt fler som överväger att sluta. Arbetsmiljön och värderingen av yrket måste bli bättre, säger hon.


tisdag 15 mars 2016 14:57
Anton Yngvesson
Anton Yngvesson