| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |

Läkare: Tänk noga efter innan du reser 

KALMAR. Den biträdande smittskyddsläkaren i Kalmar skulle avråda sina döttrar från att resa till zika-drabbade områden. Men än så länge så har Kalmar län inte infört några rekommendationer mot resor till drabbade länder.

Ett 20-tal länder i Europa, bland annat Norge, Danmark och Finland, har infört rekommendationen att gravida inte bör resa till zika-drabbade områden. Den svenska Folkhälsomyndigheten har valt att inte följa deras exempel. Det har däremot region Jönköping gjort som är först i Sverige med rekommendationen.

- Det gäller att göra en avvägning för den enskilde. Vi i Kalmar har inte gått ut med någon allmän reserekommendation ännu, säger Claes Söderström, biträdande smittskyddsläkare i Kalmar.

Det är fastställt att det finns en risk att åka till zika-drabbade områden. Om man ändå åker så bör man i högsta möjliga mån undvika att bli myggbiten.

- Om man är gravid och ändå väljer att åka så gäller det ju att försöka undvika myggor och den vetskapen måste förta mycket av resan, säger Claes Söderström.

Det som är svårast i nuläget menar Claes Söderström är att veta hur man ska hantera viruset. Både när det gäller diagnostik och riskhantering, eftersom kunskapen om det är väldigt låg.

- När det gäller andra sjukdomar så har vi haft tydliga riktlinjer för hur man ställer diagnos, men nu vet vi inte, säger Claes Söderström.

Även de som inte är gravida kan drabbas av viruset.

- Viruset har tidigare beskrivit som ganska ”snällt”. Sen har det nyligen dykt upp rapporter om misstänkt nervpåverkan och tillfällig förlamning. Men hos de allra flesta så är det en symtomfri infektion som går över av sig själv, säger Claes Söderström.

Tror du att rekommendationerna kommer att förändras?

- Den här frågan är på tapeten hela tiden och det kan komma att omprövas inom den närmaste framtiden. Men i nuläget ger vi en individuell rådgivning, säger Claes Söderström.

Vad tycker du om att Kalmar län inte avråder från att resa till zika-drabbade områden?

- Hade mina gravida döttrar frågat så hade jag avrått dem och vore jag själv gravid så skulle jag inte åka om det inte var livsnödvändigt. Jönköpingsbeslutet är kanske inte helt fel om jag får tycka till personligen, säger Claes Söderström.

"

”Hade mina gravida döttrar frågat så hade jag avrått dem från att åka”

Claes Söderström

"

 

Fakta om zikaviruset 

1.Sprids av myggor

Zika sprids av myggor och att det finns i naturen tros bero på apor. Viruset finns nu i fler än 20 länder, främst i Karibien, Central- och Sydamerika. Sedan tidigare finns det även i Sydostasien och Afrika. 

2.Kopplas till en allvarlig fosterskada

Redan nu har tusentals barn fötts med allvarliga fosterskador. Skadan går under namnet mikrocefali, och eventuellt finns det kopplingar mellan den och zikaviruset. Resultatet är att barnen föds med onormalt små hjärnor vilket kan leda till förståndshandikapp och synskador.

3.Det finns inget vaccin

Andra symptom är feber, ledvärk, utslag och ögoninflammation. Förebyggande vaccin eller behandling saknas just nu. Då spridningen av viruset sker nära USA har landet börjat se över möjligheterna för att ta fram ett vaccin.

4.Miljontals människor kan drabbas

Världshälsoorganisationen har förklarat krisläge, och nu är det upp till FN att bestämma om det utgör en global nödsituation. WHO tror att omkring tre-fyra miljoner människor kommer att drabbas av viruset. 

 

Källa: expressen.se


onsdag 17 februari 2016 14:01
Lindah Tisjö
Lindah Tisjö