| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |

Vinterkräksjukan är elakare än vanligt i år

KALMAR. Nu härjar vinterkräksjukan på Kalmars förskolor och skolor. I fredags var en småbarnsavdelning på Topasen helt utan barn.

Vinterkräksjukan orsakas av ett virus som är mycket smittsamt och en enda person kan smitta en hel klass eller arbetsplats. En person som är sjuk utsöndrar en väldigt stor mängd virus, och det krävs bara en liten mängd för att bli smittad.

Sjukan har fått sitt namn på grund av att de flesta insjuknar mellan november och april, men smittan förekommer året runt.

- Vi har det som värst just nu. Från slutet av januari till och med februari brukar det vara som tuffast. Förra veckan var det en avdelning som inte hade ett enda barn eftersom alla låg hemma och kräktes, säger Bengt-Åke Gummesson, förskollärare på Topasens förskola i Kalmar.

Inkubationstiden på vinterkräksjukan är ett till två dygn. Har du blivit smittad är det viktigt att stanna hemma från skolan, dagis eller jobbet i ungefär två dagar efter att du känner dig symptomfri. Insjuknandet består av hastiga kräkningar och diarréer men också feber, huvudvärk och muskelvärk är vanligt.

- Vi är väldigt noga med handtvättningen här, inte bara när magsjukan härjar utan alltid. Det vi också kan göra är att vara uppmärksamma på när något inte riktigt är som det ska. Vi kan till exempel inte ta hänsyn till om barnen håller på att få tänder eller om de har ätit något speciellt, utan är de lösa i magen så måste de vara hemma, säger Bengt-Åke Gummesson.

Det finns särskilda förhållningsregler uppsatta lite överallt på förskolan och det har även mailats ut information till föräldrarna.

- Vi försöker att hålla hårt på 48-timmarsregeln. Det måste ha gått 48 timmar efter det att barnet senast kräkts eller haft diarré och syskonen måste också vara hemma om någon i familjen är sjuk. Detta är omöjligt för oss att kontrollera men det är jätteviktigt att det följs av alla. Det räcker med att en enda inte följer regeln så börjar allting om igen, säger Bengt-Åke Gummesson.

Cirka 30 procent av befolkningen har ett ärftligt skydd mot viruset och kan därför aldrig bli smittade av kräksjukan. Däremot har nya studier visat att viruset som orsakar vinterkräksjukan hela tiden muterar, vilket gör att de som trott sig ha ett ärftligt skydd kan drabbas av det muterade viruset och bli sjuka ändå.

- Vi i personalen drabbas inte så ofta tack och lov men det kommer ju  nya sjukor hela tiden och dem kommer man inte undan. Vi är lika utsatta som barnen. Blir vi sjuka får vi karensdagar när vi är hemma, och kommer det sedan ett barn vars föräldrar inte håller på 48-timmarsregeln så kan vi bli sjuka igen, säger Bengt-Åke Gummesson.

Myter om vinterkräk- sjukan 

Myt 1. Handsprit skyddar mot kräksjukan

Handsprit skyddar inte mot vinterkräksjukan. Det bästa sättet för att skydda dig är att tvätta händerna med tvål och vatten.

Däremot rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du ska använda handspritt i alla fall som komplement. Detta eftersom handsprit skyddar mot annat, som influensa och förkylning.

Myt 2. Pepparkorn skyddar mot kräksjukan

Enligt ett gammalt husmorsknep kan du skydda dig mot kräksjukan genom att svälja pepparkorn. Men några vetenskapliga bevis för detta finns inte.

Myt 3. Vinterkräksjukan finns bara på vintern

Du kan drabbas av vinterkräksjukan året om. Men antal fall ökar mellan november och april, främst för att vi håller oss inomhus och lever tätt inpå varandra. De flesta av topparna av vinterkräksjukan ser vi mellan januari och mars.

Myt 4. Stanna hemma en dag efter att du blir frisk

Du som fått vinterkräksjukan smittar upp till två dygn efter att du tillfrisknat. En dag räcker alltså inte – håll dig hemma i minst 48 timmar efter sista kräkningen/diarrén.

Myt 5. Du blir immun efter att ha haft sjukdomen

Du kan bli kortvarigt immun efter en infektion. Men efter det finns många olika varianter av viruset för vinterkräksjuka

Källa: vinterkräksjukan.se


tisdag 16 februari 2016 13:55
Lindah Tisjö
Lindah Tisjö