| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |

Patient fick för hög dos medicin

 

KALMAR. I december 2012 fick en patient för hög dos medicin på psykiatriska kliniken i Kalmar. En anmälan gjordes och nu får kliniken kritik.

Patienten skulle vid utskrivningen få en injektion läkemedel á 150 mg och åtta dagar senare ytterligare en injektion á 100 mg. Men på grund av ett systemfel i datorn slogs doserna ihop och hon erhöll istället båda injektionerna direkt vid utskrivningstillfället, totalt 250 mg istället för 150 mg.

Sjuksköterskan som skulle ge patienten läkemedlet reagerade på att ordinationen var skriven två gånger på samma dag, men med olika styrkor. Hon försökte vid flera tillfällen kontakta ordinatören och fråga hur det egentligen låg till men han var inte anträffbar. Då diskuterade hon saken med sina kollegor och stämde av med FASS där just mängden 150+100 mg fanns i en förpackning och gav därefter patienten den mängden.

En anmälan gjordes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av patientens syster och ett beslut har nu fattats. Beslutet grundar sig på patientjournalen och yttrande från överläkaren vid psykiatriska kliniken i Kalmar.

IVO bedömer att den anmälda händelsen inte uppfyller patientsäkerhetslagens krav och riktar därför kritik mot psykiatriska kliniken i Kalmar men inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Berörda parter har fått möjlighet att yttra sig men inga synpunkter har inkommit.


tisdag 9 februari 2016 14:01
Lindah Tisjö
Lindah Tisjö