| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |

Våren är här enligt tofsvipan

 

KALMAR. Det milda vädret och de allt ljusare dagarna har fört vårtecknen med sig. Trots det kan vädret snabbt slå om och göra livet surt för småfåglarna.

I Sveriges sydligaste delar har det rapporterats in fler tidiga vårtecken. Bland annat har hassel och sälg börjat blomma och småfåglar som tofsvipa har dykt upp i skogar och parker.

– Det är ovanligt milt väder i år. När jag var ute i helgen såg jag en sånglärka, vilket är ett klassiskt vårtecken, säger Per-Eric Betzholtz, docent för institutionen för biologi och miljö på Linnéuniversitetet i Kalmar.

 

De mindre flyttfåglarna som under de kallaste månaderna av året är i Syd- och Mellaneuropa börjar röra sig hemåt. Många ornitologer är därför bekymrade för ett kraftigt bakslag i temperaturen. Om det snabbt skulle bli kallt igen kan fåglar som tofsvipan bli utan mat.

– Tofsviporna är vadarfåglar och om sjöar och vattendrag skulle frysa gäller det att de har uthållighet, annars kan det sluta illa. Växtlivet kommer klara sig desto bättre, säger Per-Eric Betzholtz.

Trots tecken på att våren skulle vara här håller inte SMHI med. Den metrologiska definitionen av vår är att det är mellan 0 och 10 grader och att temperaturen långsamt ökar. SMHI har även villkoret att det inte kan bli vår före den 15 februari.

 

"

Tofsviporna är vadarfåglar och om sjöar och vattendrag skulle frysa gäller det att de har uthållighet, annars kan det sluta illa. 

Per-Eric Betzholtz, docent.

"

Värt att veta om tofsvipor 

  • Tofsvipan är en av våra tidigaste vår- och sommargäster.
  • Du kan känna igen en tofsvipa på dess långa nacktofs. Hanen har svart strupe och bröstband samt grönskimrande mörk rygg. Honan har något mattare färger och är ofta ljusare kring näbbroten.
  • Tofsvipan kan du hitta på åkrar, sankmarker, betesmarker och myrar över hela landet.
  • De äter insekter, vegetabilier, sniglar och maskar.
  • Tofsvipan har ett ängsligt läte som är mycket ljudliga. 

Källa: www.fageln.se


onsdag 10 februari 2016 09:44
Anton Öhrström
Anton Öhrström