| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |

Ungdomar tycker matematik är onödigt

 

KALMAR. En tredjedel av dagens ungdomar tycker att matten i skolan är onödig, det visar en undersökning från Västsvenska handelskammaren. Per Anders Svensson, lektor i matematik på Linneuniversitetet, håller inte med.

– Matematik är definitivt inte onödigt! Mobiltelefoner, bilar och all teknik produceras med hjälp av matematik. Det måste alltid finnas någon som behärskar det, säger Per Anders Svensson, lektor på institutionen för matematik på Linnéuniversitetet.

Många elever tycker också att matematik är tråkigt. En undersökningen som är gjort på uppdrag av Västsvenska handelskammaren visar att 45 procent av dagens 18 till 29-åringar gör tummen ner för matematikundervisningen.

– Jag tror det handlar om hur det presenteras. När jag var yngre var matematiklektionerna inte så inspirerande. Det var ”räkna ut det här för såhär är det”. Senare på högskolenivå var det bättre, då var det ”räkna ut det här och såhär fungerar det”, säger Per Anders Svensson.

Svenska elever kunskaper i matematik fortsätter att försämras enligt resultat från PISA. För att vända trenden tror Per Ander Svensson att man måste stimulera eleverna bättre under matematiklektionerna.

– Det handlar om att fånga upp begåvade elever. De kan lätt tappa intresse om de inte får några utmaningar. Ett exempel som jag håller på med är att intresserade gymnasieelever får testa högskolekurser i matematik. Många av dem som testar på väljer sedan att läsa något matterelaterat när de läser vidare vid högskolor.

 

"

Jag tror det handlar om hur det presenteras. När jag var yngre var matematiklektionerna inte så inspirerande.

Per Anders Svensson, lektor i matematik

"

onsdag 17 februari 2016 14:43
Anton Öhrström
Anton Öhrström