| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |

Dyster framtid för Kalmar län i ny ranking

 

KALMAR. Sveriges äldsta befolkning. Ett BNP under EU-genomsnittet. En arbetsmarknadsutveckling med mörka siffror. Kalmar län hamnar näst sist av landets län i en ny tillväxtundersökning.

– Vi har en stor utmaning framför oss, säger Helena Nilsson på regionförbundet i Kalmar län.

 Enligt statistik från Nordregio, ett forskningsinstitut kopplat till Nordiska Rådet, har Kalmar län näst lägst tillväxtpotential av alla Sveriges län. Forskarna har titta på befolkning, arbetsmarknad och ekonomi och jämfört  situationen i de nordiska länen i dag och förväntade framtidsutsikter

– Kalmar län ligger lågt eftersom de ligger lågt i alla tre olika områden. Till exempel är länets BNP per capita lågt. Inte bara med nordiska mått utan även under genomsnittet i EU. Vilket är ganska få nordiska län som är idag, säger Gunnar Lindberg, nationalekonom vid Nordregio.

Gunnar Lindberg påpekar också att undersökningen blott är en indikator på läget och att de inte tar hänsyn till dagsaktuella händelser.

 

Att Kalmar har en dyster tillväxtframtid enligt rankingen är inget som överraskar Helena Nilsson, regiondirektör på regionförbundet i Kalmar län.

– Eftersom att det är kopplat till den demografiska utvecklingen så är det väntat att vi skulle ligga lågt. Om man ser till åldrande befolkning så har Kalmar län den äldsta befolkningen i Sverige. Om vi inte kan göra något åt det så kommer vi fortsätta sjunka, säger Helena Nilsson.

Enligt regiondirektören är det framförallt fyra områden som man behöver fokusera på för att vända den negativa trenden.

– Kompetensförsörjning, integration, tillgänglighet och digitalisering är de fyra nyckelorden. Vi har både utmaningar och möjligheter på dessa områden, säger Helena Nilsson, som bland annat påpekar vikten att ta tillvara på den kompetens som den utökade invandringen för med sig.

Invandringen har lett till ett trendbrott i statistiken över åldrande på grund av många yngre nyanlända.

Likväl står det klart att den alltjämt dystra framtidsprognosen oroar.

– Det är ingen ny utmaning för oss. Även om det absolut är en oroande utveckling.

 

"

Till exempel är länets BNP per capita lågt. Inte bara med nordiska mått utan även under genomsnittet i EU. Vilket är ganska få nordiska län som är idag.

Gunnar Lindberg, nationalekonom, Nordregio

"

onsdag 17 februari 2016 09:43
Makoto Asahara
Makoto Asahara