| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |
Funktionsnedsättningsskylt

Information om sportlovsaktiviteter för funktionsnedsatta saknas hos majoriteten av kommunerna i Kalmar län. Foto: Agnethe Alm.

Svårt att hitta sportlovsaktiviteter för funktionsnedsatta

Nästa vecka är det sportlov i Kalmar län. Men för personer med funktionsnedsättning är det svårt att veta vilka aktiviteter de kan delta i.

ARKET har kartlagt hur bra kommunerna är på att informera om tillgängliga sportlovsaktiviteter. De flesta kommuner berättar på sina hemsidor om vad man kan göra på sportlovet men bara Kalmar kommun och Oskarshamns kommun kompletterar med information om tillgänglighet.

Allra bäst är Kalmar kommun, där det på varje programpunkt står om och hur lokalen är tillgänglighetsanpassade.
– Jag tycker att det är dåligt att inte alla kommuner går ut med den informationen, säger Mimmi Hogland Blomkvist, funktionshinderstrateg i Kalmar kommun.

Mimmi Hogland Blomkvist önskar att det i framtiden kommer att finnas fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning än idag.
– Även om du har en funktionsnedsättning måste du kunna få leva som alla andra. Jag tycker det är oerhört tråkigt för personer som har funktionsnedsättningar om de inte ska kunna det, säger Mimmi Hogland Blomkvist.

Nybro kommun är en av kommunerna som inte informerar om tillgängligheten i sitt programblad. Enligt Johanna Månsson, informatör i Nybro kommun, har det aldrig stått med i informationen men diskussionen har tagits upp flera gånger.

– Jag har faktiskt inte något bra svar på varför det inte står med, men det är absolut något som kan komma med nästa gång, säger Johanna Månsson. 

"

Jag har faktiskt inte något bra svar på varför det inte står med.

Johanna Månsson, informatör i Nybro kommun

"

tisdag 16 februari 2016 14:45