| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |

Richard Deichmann är ordförande i studentföreningen Meskalin.

Richard Deichmann blev vald till ordförande i sin studentförening i januari i år. Foto: Penelope Magounakis.

Män styr med överlägsen majoritet i Kalmars studentföreningar

Det är män som styr i Kalmars studentföreningar och Linnéuniversitetets studentkår. På tio av tretton ordförandeposter i Kalmars studentföreningar sitter män, enligt en undersökning som ARKET har gjort.

Det finns gott om kvinnor på andra styrelseposter i föreningarna men på just ordförandeposten sitter det endast tre kvinnor på hela tretton föreningar. 

– Studentlivet är första introduktionen vi har till den "riktiga världen". Och att om man har en större majoritet män på ledande poster så normaliserar man och för vidare den stereotypen att män styr, säger Richard Deichmann, ordförande i studentföreningen Meskalin. 

Richard Deichmann berättar att han sökte ordförandeposten i Meskalin för att han ville göra något som är roligt och meningsfullt för andra. En annan anledning till att många söker ordförandeposter och andra styrelseposter är att det är en värdefull merit och en bra arbetslivserfarenhet. 

"

Studentlivet är första introduktionen vi har till den "riktiga världen". Och att om man har en större majoritet män på ledande poster så normaliserar man och för vidare den stereotypen att män styr

Richard Deichmann, ordförande i Meskalin

"

– Jag tror att det handlar om att killar oftare blir uppmuntrade till att söka ordförandeposter än vad tjejer blir, säger Julia Björknert som är förtroendevald ordförande i Cårhusföreningen i Kalmar.

Julia Björknert sökte först till sekreterare i Cårhusföreningen men blev nominerad till ordförande som hon sedan blev framröstad till.

– Jag har en annan approach till ledarrollen än vad vissa män kanske har. Jag ser mig själv mer som en ledare än en chef.  Jag styr inte med hela handen utan jag försöker ta hänsyn till alla, säger hon.

Det handlar även om att vara en bra förebild för andra kvinnor i studentföreningarna och på universitetet. Hon säger att det i nuläget är för många män som sitter på de ledande positionerna i arbetslivet. Det kan förändras redan på universitetet genom kvinnor tar för sig av de höga positionerna i studentföreningarna. 

– Jag vet att vi kvinnor som besitter de höga posterna i studentföreningarna är väldigt bra på det vi gör. Jag vill göra skillnad och jag vill förändra, säger Julia Björknert.

Fakta: Studentföreningar 

Har manliga ordföranden

1. Meskalin – Studentföreningen för mediatekniska linjer samt samhälle- och kulturstudier

2. Spiik – Studentföreningen för ingenjörer och andra tekniska utbildningar

3. Karolin – Studentföreningen för lärarstudenter

4. Kalmar ess – Studentföreningen för studerande vid Ekonomihögskolan i Kalmar

5. Lambda – Studentföreningen för studerande vid Sjöfartshögskolan i Kalmar

6. Sjösjukan – Studentpuben som är till för de som är medlemmar i Meskalin, Humanus och Lambda studentföreningar

7. Cnas – Studentföreningen för den som studerar vid naturvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet i Kalmar

8. Radio Shore – Studentradion för studenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar

9. ESN – Studentföreningen för utbytesstudenter i Kalmar

10. Linnéstudenterna – Studentkåren för den som studerar vid Linnéuniversitetet

Har kvinnliga ordföranden

1. Cårhusföreningen – Föreningen som driver Kalmars kårhus

2. Humanus – Studentföreningen för den som studerar socionom-, sjuksköterske- eller idrottsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar

3. Hultsfreds Nation – Föreningen som ska främja sociala livet för Kalmar, Nybro och Hultsfreds studenter och stärka kulturarv


onsdag 10 februari 2016 10:07
Penelope Magounakis
Penelope Magounakis