| © 2013-2017 Medieproduktion, Linnéuniversitetet | Ansvarig utgivare: Anja Kalin | anja.kalin@lnu.se |

Bergavik och Björkenäs är hårt drabbade av inbrott. Bilden visar var postkoden ligger.

Bergavik och Björkenäs är hårdast drabbade av inbrott i Kalmar kommun. Grafik: Anton Hansson. 

Här sker flest inbrott i Kalmar

Stadsdelen Bergavik/Björkenäs har haft överlägset flest villainbrott sedan 2010. Hela 73 inbrott på 6 år. Värst drabbat är Tre Vänners Väg med 10 inbrott under samma tidsperiod. 

ARKET har tagit del av samtliga villainbrott i Kalmar kommun från 2010 fram till och med 2015. Totalt är det 379 fullbordade villainbrott rapporterade hos Polisen. Ett område sticker ut. Det är postnumret 393 59 som består av villaområdet Bergavik/Björkenäs.

”Vi har inlett grannsamverkan och skaffat larm men de har ju redan tagit allt.”
Citatet kommer från en av de boende i det utsatta området som ARKET talat med. Hen vill inte ställa upp på en intervju och menar att ämnet är mycket känsligt och att det dessutom kan inspirera inbrottstjuvar.

– Att bli utsatt för inbrott är djupt integritetskränkande. Jag har själv blivit utsatt och min dotter vägrade bo kvar hemma efter att tjuvarna varit inne och rotat bland hennes grejer, säger Sven-Erik Alhem som är förbundsordförande för brottsofferjouren.

Ett allvarligt brott
Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) sker fler och fler inbrott under det fjärde kvartalet. I Kalmar verkar de flesta villainbrott fortfarande begås under sommarmånaderna. Kollar man i stadsdelen Bergavik/Björkenäs begicks hela 81 procent av villainbrotten där under det andra och tredje kvartalet 2015.

"

Att bli utsatt för inbrott är djupt integritetskränkande. Jag har själv blivit utsatt och min dotter vägrade bo kvar hemma efter att tjuvarna varit inne och rotat bland hennes grejer.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren

"

Sammanlagt har det skett ett villainbrott varje månad de senaste sex åren inom postnummerområdet. Näst mest drabbat är postnummerområde 393 51 med 38 fullbordade villainbrott. Totalt i kommunen har inte villainbrotten ökat eller minskat nämnvärt. Antalet ligger på en stabil nivå och följer den nationella trenden med en liten minskning av antalet bostadsinbrott.

– Inbrott är mycket allvarligare än vad man tror. Många tar sig in nattetid och vem vet vad som händer om ägaren upptäcker dem. Jag vet fall där ett barn suttit i garderoben under ett inbrott och varit livrädd. Man borde ta mycket hårdare på den här typen av brott. Många klarar ju inte ens av att bo kvar efteråt, säger Sven-Erik Alhem.

5 procent klaras upp
Enligt Johan Bruun vid polisen i Kalmar sker de flesta inbrotten genom altandörrar och insynsskyddade fönster. Han påpekar att polisen gör så gott de kan för att motverka inbrott och gripa de skyldiga, men att det är svårt att få tillräckligt med bevis. Bara 5 procent av inbrotten klaras upp.

– Om inga vittnen har sett inbrottet och om tjuvarna inte lämnat mycket teknisk bevisning på plats så är det svårt. Det krävs mycket för att få en fällande dom, säger Johan Bruun. 

De mest utsatta postkoderna 

Postnummer Inbrott 2010-2015
393 59 73
393 51 38
394 77 27
393 64 19
393 58 18
393 63 18
393 65 11
392 36 10
393 53 10
393 55 10
"

Vi har inlett grannsamverkan och skaffat larm men de har ju redan tagit allt.

Inbrottsdrabbad

"

onsdag 17 februari 2016 16:34
Johannes Turstam
Johannes Turstam
Penelope Magounakis
Penelope Magounakis
Anton Hansson
Anton Hansson